Xem chi tiết bài viết - Xã Hiền Thành - Vĩnh Linh

GIỚI THIỆU VỄ XÃ HIỀN THÀNH


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:32, Thứ Tư, 27-4-2022

 

Hiền Thành là một  thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng TrịViệt Nam.

Trên địa bàn xã có cầu Hiền Lương nổi tiếng bắc qua sông Bến Hải.

Tên của xã được ghép từ tên của hai xã cũ là Vĩnh Hiền và Vĩnh Thành.

CÁC TIN KHÁC