Xem chi tiết bài viết - Xã Hiền Thành - Vĩnh Linh

Tin hoạt động

Tài liệu tuyên truyền 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh 25/8/1954-25/8/2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  7:51, Thứ Năm, 22-2-2024

 

 

Ngày 07/02/2024, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Linh đã ban hành Tài liệu tuyên truyền số 03-TLTT/BTGHU, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024).

                           

Xem toàn văn tài liệu truyên truyền tại đây

/documents/39955/0/T%C3%A0i+li%E1%BB%87u+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+k%E1%BB%B7+ni%E1%BB%87m+70+n%C4%83m+truy%E1%BB%81n+th%E1%BB%91ng+V%C4%A9nh+Linh+%282%29.pdf/e74d385b-5ca7-0f2f-bd52-5b838ed97ccf?t=1708310371678

CÁC TIN KHÁC
Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của huyện Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (22/02/2024)
Hiền Thành gặp mặt động viên công dân nhập ngũ năm 2024 (22/02/2024)
Ngày 30/01/2021 Hội nghị tổng kết công tác chính quyền, thi đua, khen thưởng, quốc phòng - an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024. Phát động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu năm 2024. (30/01/2024)
Đảng bộ xã Hiền Thành tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. (29/01/2024)
Hiền Thành - Vĩnh Linh: Di dời phần mộ học sinh K8 từ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (28/01/2024)
Chiều ngày 08.01.2024 CLB Lý luận trẻ xã Hiền Thành tổ chức sinh hoạt quý 1 năm 2024 (10/01/2024)
HĐND xã Hiền Thành tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2021 -2026. (05/01/2024)
Ngày 02/01/2024 Đảng bộ xã Hiền Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024. (03/01/2024)
Lễ Công bố Quyết địnhnh thành lập Chi bộ Quân sự xã Hiền Thành (26/12/2023)
Hội Cựu Chiến Binh xã Hiền Thành nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 -06/12/2023) (26/12/2023)