Xem chi tiết bài viết - Xã Hiền Thành - Vĩnh Linh

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định thôn NTM kiểu mẫu thôn Phúc Đức xã Hiền Thành


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:34, Thứ Ba, 4-7-2023

 

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

 

CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch rà soát các công dân chưa có căn cước công dân gắn chip điện tử xã Hiền Thành (08/06/2023)
Công văn tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân xã Hiền Thành (08/06/2023)
Kế hoạch triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân, Định danh điện tử và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn xã Hiền Thành (25/05/2023)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hiền Thành (18/05/2023)
Kế hoạch thực hiện khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân... tại UBND xã Hiền Thành năm 2023 (14/04/2023)
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và thực hiện chương trình chuyển đồi số năm 2023 trên địa bàn xã Hiền Thành (14/04/2023)
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính xã Hiền Thành năm 2023 (14/04/2023)
V/v để nghị ngừng mở lớp kỷ thuật trồng nấm (10/09/2022)
Báo cáo về việc kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai và các nội dung liên quan đối với dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh (10/09/2022)
V/v xin hỗ trợ tu sửa phòng học (10/09/2022)