Xem chi tiết bài viết - Xã Hiền Thành - Vĩnh Linh

Tin hoạt động

Luật phòng, chống bạo lực gia đình


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:48, Thứ Sáu, 29-3-2024

 

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua, một lần nữa lên án và có chế taì cụ thể trong vấn đề bạo lực gia đình . Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 gồm 6 chương, 56 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Xem chi tiết tại đây:

Luật phòng, chống Bạo lực gia đình

/documents/39955/0/LUAT+PHONG+CHONG+BAO+LUC+GIA+DINH.pdf/611b258d-f984-9e23-85fd-b4d3fb65a4b3?t=1711617004397

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống Bạo lực gia đình

/documents/39955/0/NGHI+DINH+76+QUY+DINH+CHI+TIET+MOT+SO+DIEU+C%E1%BB%A6A+LUAT+PHONG+CHONG+BLGD.pdf/ae19fd6a-caf3-9aa0-f275-79e51a38ef2c?t=1711617101194

CÁC TIN KHÁC
Hiền Thành tổ chức hội nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030 (14/03/2024)
Hội LH Phụ Nữ xã Hiền Thành Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh, 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (13/03/2024)
Ngày 9/03/20024 Hội Quý Bà Thanh Lịch Việt Nam tại Hà Nội tặng quà tại xã Hiền Thanhh (11/03/2024)
Tài liệu tuyên truyền 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh 25/8/1954-25/8/2024 (22/02/2024)
Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của huyện Vĩnh Linh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (22/02/2024)
Hiền Thành gặp mặt động viên công dân nhập ngũ năm 2024 (22/02/2024)
Ngày 30/01/2021 Hội nghị tổng kết công tác chính quyền, thi đua, khen thưởng, quốc phòng - an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024. Phát động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu năm 2024. (30/01/2024)
Đảng bộ xã Hiền Thành tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. (29/01/2024)
Hiền Thành - Vĩnh Linh: Di dời phần mộ học sinh K8 từ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (28/01/2024)
Chiều ngày 08.01.2024 CLB Lý luận trẻ xã Hiền Thành tổ chức sinh hoạt quý 1 năm 2024 (10/01/2024)