Xem chi tiết bài viết - Xã Hiền Thành - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 02/2024 xã Hiền Thành


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:2, Thứ Sáu, 8-3-2024

Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC ngày 01/02/2024-  29/ 02 /2024

 

Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC ngày 01/02/2024-  29/ 02 /2024

Đã tiếp nhận: 144 hs

-        Tiếp nhận trực tuyến 114 hs

-        Tiếp nhận trực tiếp: 27 hs

Đã giải quyết: 134 hs

-        Trước hạn 134 hs

-        Đúng hạn : 0  hs

-        Quá hạn : 0 hs

Đang giải quyết: 10 Hs

-        Còn hạn: 10 hs

-        Trễ hạn: 0 hs

-        Tiếp nhận 07 hs liên thông TTHC khai sinh về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú;

-        Thực hiện 19 bản sao chứng thực điện tử.

-        Tỷ lệ số hoá TTHC khi tiếp nhận đạt 97,1 6 %; Tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 100 %.

      - Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Không

        -  Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: đạt  99,25  % tỷ lệ số phiếu đánh giá. Tiếp tục thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân về các TTHC được giải quyết.

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: 70 %

CÁC TIN KHÁC
Hièn Thành phối hợp Bưu điện huyện Vĩnh Linh tổ chức cấp đổi và làm mới hộ chiếu (23/02/2024)
Hiền Thành khắc phục những tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2023 nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 (18/01/2024)
Ngày 9/1, UBND xã Hiền Thành tổ chức đánh giá khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2023, xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 (09/01/2024)
Hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí không dừng tiền mặt khi thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính (09/01/2024)
Hướng dẫn đồng bộ liên kết tài khaonr DVC quốc gia với tài khoản VNeLD Bộ công an (05/01/2024)
Hướng dẫn đăng nhập tài khoản để nộp sơ thủ tục hành chính trực tuyến (05/01/2024)
Kết quả tiếp nhận và thủ tục hành chính xã Hiền Thành năm 2023 (05/01/2024)
Hiền Thành hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (09/11/2023)
HIỀN THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (08/11/2023)
Ủy ban nhân dân Hiền Thành tích cực cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân (07/11/2023)