Xem chi tiết bài viết - Xã Hiền Thành - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Kết quả tiếp nhận TTHC Quý 1/2024 từ ngày 15/12/2023-13/3/2024:


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:14, Thứ Hai, 22-4-2024

Kết quả tiếp nhận TTHC Quý 1/2024 từ ngày 15/12/2023-13/3/2024:

 

Đã tiếp nhận: 334 hs - Tiếp nhận qua mạng 245 hs - Tiếp nhận trực tiếp: 99 hs - Tiếp nhận liên thông: 13 hs Đã giải quyết: 399 hs - Đúng hạn : 397hs - Quá hạn : 02 hs Đang giải quyết: 05 Hs - Còn hạn: 05 hs - Trễ hạn: 0 hs Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Không Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: đạt 97,05 % tỷ lệ số phiếu đánh giá. Tiếp tục thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân về các TTHC được giải quyết; Tỷ lệ số hoá thành phần hồ sơ đạt : 97,31%; Tỷ lệ số hoá kết quả đạt 99,12%; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt:52,2 %; Chứng thực bản sao điện tử: 49 bản ; thực hiện liên thông tục khai sinh; khai tử: 13 hồ sơ

CÁC TIN KHÁC
Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 02/2024 xã Hiền Thành (08/03/2024)
Hièn Thành phối hợp Bưu điện huyện Vĩnh Linh tổ chức cấp đổi và làm mới hộ chiếu (23/02/2024)
Hiền Thành khắc phục những tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2023 nâng cao chỉ số CCHC năm 2024 (18/01/2024)
Ngày 9/1, UBND xã Hiền Thành tổ chức đánh giá khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2023, xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 (09/01/2024)
Hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí không dừng tiền mặt khi thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính (09/01/2024)
Hướng dẫn đồng bộ liên kết tài khaonr DVC quốc gia với tài khoản VNeLD Bộ công an (05/01/2024)
Hướng dẫn đăng nhập tài khoản để nộp sơ thủ tục hành chính trực tuyến (05/01/2024)
Kết quả tiếp nhận và thủ tục hành chính xã Hiền Thành năm 2023 (05/01/2024)
Hiền Thành hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (09/11/2023)
HIỀN THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (08/11/2023)